Warmtepompen verwarmen niet enkel buitenzwembad

Onlangs werd een geklasseerde villa met buitenzwembad in de Antwerpse regio uitgebreid met een moderne aanbouw met o.m. een wellness ruimte, een hall en een bureau. De twee bestaande gasverwarmingsketels werden behouden maar zorgen nu, in combinatie met een bivalent systeem met twee lucht water warmtepompen van CTC, voor de verwarming van het buitenzwembad, de jacuzzi, het SWW voor de volledige woning, en de verwarming van de nieuwe ruimtes.

De Zweedse CTC warmtepompen,
lucht/water of bodem/water, worden in België ingezet in de woningbouw, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. Verder zijn er applicaties van deze systemen in de industriebouw en de landbouwsector, maar ook in openbare gebouwen en zwembaden.

“De warmtepompen van CTC zijn uitgerust met verschillende overzichtelijke en eenvoudige regelingen, en dus breed inzetbaar. Het aanraakscherm op de CTC regelingen is makkelijk bedienbaar, zowel voor de eindklant als voor de installateur.”

Danny Dierckens van CTC Benelux: “De warmtepompen van CTC zijn uitgerust met verschillende overzichtelijke en eenvoudige regelingen, en dus breed inzetbaar. Het aanraakscherm op de CTC regelingen is makkelijk bedienbaar, zowel voor de eindklant als voor de installateur. Een hydraulisch principeschema op dit scherm geeft in één oogopslag de verschillende temperaturen van de bron en het verwarmingssysteem weer. Het combineren van andere bronnen met CTC warmtepompen via één en dezelfde regeling is eenvoudig. Zo kan de warmtepomp op een makkelijke manier samenwerken met thermische zonne-energie, een houtkachel en/of houtketel, fossiele brandstof…”

 

Aardgasverbruik met twee derde gereduceerd

Voor een renovatie van de verwarmingsinstallatie van het buitenzwembad in de Antwerpse villa werd gekozen voor twee CTC EcoAir 420 lucht/water warmtepompen. Enkel het ‘oude’ gedeelte van de villa wordt nog verwarmd via de twee bestaande gas -verwarmingsketels van elk 60 kW. Sinds de installatie van het zwembad, een zevental jaar geleden, draaiden deze ketels continu op 90°C, goed voor een jaarlijks aardgasverbruik van om en bij de 10.000 euro. In juni vorig jaar werd, in het kader van de recente renovatie en de uitbouw, een bijkomende verwarmingsinstallatie van CTC opgestart. Deze omvat 2 CTC EcoAir 420 warmtepompen, een EcoZenith i550 PRO, en een extra buffervat EcoZenith 510. Nu wordt het – niet-geïsoleerde – zwembad van 80 m³ in hoofdzaak verwarmd met de warmtepomp op maximaal 45°C, en de gasverwarmingsketel in back-up op maximaal 58°C. Met bijna een jaar op de teller bedraagt het aardgasverbruik nog amper 3.000 euro. We vermelden nog dat de CTC EcoZenith i550 PRO is uitgerust met een koperen warmtewisselaar voor sanitair warm water spiraal, om legionellavrij warm water te maken.

 

Project Antwerpen
Een hydraulisch principeschema geeft in één oogopslag de verschillende temperaturen van de bron en het verwarmingssysteem weer (schema CTC Benelux)

 

Bivalente hybride installatie

Naast het opwarmen van het buitenzwembad en de jacuzzi wordt ook de uitbouw uitgerust met vloerverwarming (de wellnessruimte, de bureau, de hal). Ook het sanitair warm water van de volledige woning wordt verwarmd met dezelfde warmtepompen. Dave Leukemans van het installatiebedrijf DRL-Technics uit Grandhan dat het project uitvoerde: “Het betreft een bivalente hybride installatie. De warmtepomp wordt aangevuld met een back-up verwarming via de ketels. De hoge temperatuurradiatoren in de woning, en de hoge temperaturen, nodig voor de ontvochtiging van het zwembad, blijven voor rekening van de ketels. Waar deze vroeger altijd op 90°C stonden, is de temperatuur nu maximaal 58°C. Oorspronkelijk was de bouwheer wat terughoudend toen we de oplossing met warmtepompen voorstelden. Vermits warmtepompen optimaal renderen bij lagere vertrektemperaturen, dacht hij dat het zwembad te traag zou opwarmen. Dit bleek onterecht, want het zwembad warmt nu een stuk sneller op dan vroeger. Dit door de bestaande warmtewisselaars van het zwembad en de jacuzzi te vervangen door grotere exemplaren.” (zie verder)

“Oorspronkelijk was de bouwheer wat terughoudend toen we de oplossing met warmtepompen voorstelden. Vermits warmtepompen optimaal renderen bij lagere vertrektemperaturen, dacht hij dat het zwembad te traag zou opwarmen. Dit bleek onterecht, want het zwembad warmt nu een stuk sneller op dan vroeger.”

 

Temperatuur stooklokaal gevoelig gezakt

Opvallend is dat door het naar beneden brengen van de vertrektemperaturen en de goede isolatie van de CTC-buffervaten, de lokale temperatuur in het stooklokaal gevoelig gezakt is. Dave Leukemans verduidelijkt: “Terwijl het in de stookruimte vroeger altijd 30°C was, is het er nu fris in de winter. Naast de goede isolatie is ook de regeling van de CTC EcoZenith i550 PRO een voorname troef: één regeling voor alles. Op logistiek vlak was het wel even uitkijken. De tank in de ondergrondse stookruimte krijgen was geen evidentie… Dankzij de afneembare isolatiemantel van 9cm PU, kon het toestel net binnen geloodst worden. Er was net voldoende ruimte om de CTC EcoZenith i550 PRO in 1 stuk op zijn plaats te krijgen.”

 

Grotere warmtewisselaars

Een ander belangrijk punt in het kader van de renovatiewerkzaamheden was de aanpassing van de warmtewisselaars. Dave Leukemans: “Voor het zwembad zijn we overgegaan van een warmtewisselaar van 60kW naar een wisselaar van 140kW, en voor de jacuzzi van een wisselaar van 80kW naar 120kW. Hierdoor kunnen we in een relatief snel tempo het zwembad en de jacuzzi opwarmen zonder dat er behoefte is aan hoge temperaturen. Dit is ideaal voor het gebruik van lucht/water warmtepompen. De lagere vertrektemperatuur zorgt voor een beter rendement van de warmtepompen.”

 

Extra technologieën in latere fase aansluitbaar

Radiatoren worden verwarmd via de gasverwarmingsketel over een buffervat. Deze buffer wordt ook gebruikt als additionele verwarming voor de EcoZenith i550 alsook voor de ontvochtiging. Voor dit gebouw was de luchtgroep evenwel te groot gedimensioneerd, waardoor het continu stond te draaien. Om dit probleem op te lossen werd een hydrostaat geïnstalleerd. Vanaf het ogenblik dat een te hoge vochtigheidsgraad gemeten wordt, stuurt deze hydrostaat warmte naar de ontvochtiger. Ook dit zorgt voor een verdere vermindering van het energieverbruik.

“Voor een optimaal eindresultaat en een tevreden eindklant, is een juiste berekening van een dergelijke verwarmingsinstallatie essentieel. Daarom is er een nauwe samenwerking tussen de warmtepompspecialist en het installatiebedrijf vereist”, besluit Danny Dierckens van CTC Benelux. “Bij dergelijke residentiële projecten biedt de bestaande EcoZenith i550 PRO trouwens ook nog de mogelijkheid om, in een latere fase, mits het voorzien van 2 extra leidingen, thermische zonnecollectoren aan te sluiten.”

(door Philip Declercq)


Ga naar je beheerder sectie, vervolgens naar Kaarten, vervolgens naar Instellingen en vervolgens naar de tab Geavanceerd naar voer je Google Maps API sleutel<\/a> in.

Als alternatief
kies je de engine Open Layers<\/a> om te voorkomen dat je een API-sleutel krijgt.","documentation":"Documentatie","api_dashboard":"API-dashboard","verify_project":"Project verifi\u00ebren","no_shape_circle":"Maak eerst de cirkel.","no_shape_rectangle":"Maak eerst de rechthoek.","no_shape_polygon":"Maak eerst de polygoon.","no_shape_polyline":"Maak eerst de polylijn.","failed_to_get_address":"Kan adres niet ophalen","failed_to_create_marker":"Kan markering %d niet maken. Deze markering kan niet op de kaart worden geplaatst.","my_location":"Mijn locatie","kilometers_away":"km afstand","miles_away":"mijl afstand","import_completed":"Import afgerond.","importing_please_wait":"Importeren, dit kan even duren ...","no_address_specified":"Geen adres opgegeven","add_marker":"Markering toevoegen","save_marker":"Markering opslaan","please_wait":"Wacht alsjeblieft...","zero_results":"Geen resultaten gevonden in deze locatie. Probeer het opnieuw.","address_not_found":"Dit adres is niet gevonden. WP Go Maps maakt gebruik van een dienst van derden (bijv. Google) om adressen om te zetten in geografische co\u00f6rdinaten. Helaas heeft de service momenteel geen gegevens voor dit adres. Probeer een ander formaat of plaats de markering handmatig met de rechtermuisknop.","geocode_fail":"Geocode is mislukt vanwege technische redenen","you_must_check_gdpr_consent":"Je moet het GDPR toestemmingsvak aanvinken om door te gaan","no_gps_coordinates":"Geen GPS-co\u00f6rdinaten gevonden","fetching_directions":"Routebeschrijving ophalen ...","unknown_directions_service_status":"Onbekende routebeschrijving diensten status","please_fill_out_both_from_and_to_fields":"Gelieve zowel de \"van\" als \"naar\" velden in te vullen","no_picture_found":"Geen afbeelding gevonden","overwrite_theme_data":"Weet je zeker dat je de bestaande themagegevens wil overschrijven?","upload_complete":"Upload compleet","uploading_file":"Bestand uploaden","bulk_jpeg_media_title":"WP Go Maps - Bulk JPEG Upload","from_your_location":"vanaf je locatie","from_searched_location":"vanaf gezochte locatie","yes":"Ja","no":"Nee","requires_gold_v5":"Vereist WP Go Maps - Gold add-on 5.0.0 of hoger","confirm_remove_duplicates":"Deze operatie is niet omkeerbaar. We raden je aan een back-up te maken voordat je doorgaat. Wil je verder gaan?","invalid_theme_data":"Ongeldige themagegevens","duplicate_custom_field_name":"Dubbele aangepaste veldnamen, zorg ervoor dat je alleen unieke aangepaste veldnamen toevoegt.","disabled_interactions_notice":"Sommige interacties zijn uitgeschakeld.","interactions_enabled_notice":"Interacties ingeschakeld","disabled_interactions_button":"Interacties opnieuw inschakelen","use_two_fingers":"Gebruik twee vingers om de kaart te verplaatsen","use_ctrl_scroll_to_zoom":"Gebruik ctrl + scroll om in te zoomen op de kaart","geocode_was_not_successful":"Geocode is om de volgende reden niet geslaagd: ","geocoding_library_notice":"Geocodering van dit adres is mislukt. Controleer of je de Geocoding API hebt ingeschakeld voor je Google Maps API-project.","map_delete_prompt_text":"Weet je zeker dat je deze kaart wil verwijderen?","map_bulk_delete_prompt_text":"Weet je zeker dat je deze kaarten wil verwijderen?","general_delete_prompt_text":"Weet je zeker dat je deze gegevens wil verwijderen?","new_map":"Nieuwe kaart","all":"Alle","cloud_api_key_error_1":"Autocomplete disabled. Find out more<\/a>."},"api_consent_html":"

\r\n\tI agree for my personal data to be processed by <\/span>, for the purpose(s) of <\/span>.\r\n<\/p>\r\n\r\n

\t\r\n\tI agree for my personal data, provided via map API calls, to be processed by the API provider, for the purposes of geocoding (converting addresses to coordinates), reverse geocoding and\tgenerating directions.\r\n<\/p>\r\n

\r\n\tSome visual components of WP Go Maps use 3rd party libraries which are loaded over the network. At present the libraries are Google Maps, Open Street Map, jQuery DataTables and FontAwesome. When loading resources over a network, the 3rd party server will receive your IP address and User Agent string amongst other details. Please refer to the Privacy Policy of the respective libraries for details on how they use data and the process to exercise your rights under the GDPR regulations.\r\n<\/p>\r\n

\r\n\tWP Go Maps uses jQuery DataTables to display sortable, searchable tables, such as that seen in the Advanced Marker Listing and on the Map Edit Page. jQuery DataTables in certain circumstances uses a cookie to save and later recall the \"state\" of a given table - that is, the search term, sort column and order and current page. This data is held in local storage and retained until this is cleared manually. No libraries used by WP Go Maps transmit this information.\r\n<\/p>\r\n

\r\n\tPlease see here<\/a> and here<\/a> for Google's terms. Please also see Google's Privacy Policy<\/a>. We do not send the API provider any personally identifying information, or information that could uniquely identify your device.\r\n<\/p>\r\n

\r\n\tWhere this notice is displayed in place of a map, agreeing to this notice will store a cookie recording your agreement so you are not prompted again.\r\n<\/p>